Bejelentés


Muzslai Zsitva Ágnes honlapja Gondolatok: akinek Isten vesztét akarja, előbb eszét vesz


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.


Üzenőfal


Név:

Üzenet:

Mindszenty bíboros letartóztatása 1948.december 26.

Mindszenty József -A magyarok lelkiismerete-eredeti felvételek és Habsburg Ottó, Antall József emlékezések -a videó a képre kattintva inditható


Mindszenty letartóztatása

MINDSZENTY LETARTÓZTATÁSApdf


Most karácsonykor lesz 65 éve annak, hogy 1948.december 26-án letartóztatták Mindszenty József hercegprímást, esztergomi érseket és elhurcolták a fővárosba az Andrássy út 60. -ba . Ezt a korszakot azért nem szabad elfelejteni,nehogy visszajöjjön. Van most is olyan ország ahol az a szellemiség uralkodik,mint akkor nálunk. Ezért nem szabad felejteni. Édesapám a helyi lap a Szabad Esztergom szerkesztője volt 1945-1949 júniusig a lap megszűntetéséig. 1948-ban a helyi kommunista irányitás már átvette a lap irányitását is.A szerkesztő látta mi folyik és számára a túlélés volt a fontos.Szó nélkül vitte a nyomdába a megírt , vagy megiratott cikkeket. Mikor a lap megszünt bár dolgozhatott volna a megyei sajtóban, de inkább gyári munkás lett .Örült, hogy túlélte ....


1994-ben irtam egy visszaemlékezés kötetet Mindszenty biborosról, megtisztelő volt számomra, hogy olyan tudósok mint Mészáros István és Szántó Konrád lektorálták munkámat. Sajnos túl terjedelmesre sikerült és első könyvesként nem tudtam megjelentetni. De ami késik nem múlik és az informatika lehetővé teszi azt, hogy legalább néhány fejezetet közreadjak az interneten.
Mindszenty bíboros letartóztatása 1948.december 26.
A dokumentumok és emlékek tükrében
Irta: Muzslai Zsitva Ágnes
(Részlet:"Állok Istenért,Egyházért,Hazáért"Mindszenty bíboros,
Esztergom érseke ,a magyar egyház prímása a dokumentumok és visszaemlékezések tükrében.A linkre kattintva a kötet weboldalára jut

cimű kiadatlan könyvéből.
Lektorálta:dr.Mészáros István, dr.Szántó Konrád OFM)
Mindszenty bíboros mártíromsága 65.évfordulója emlékére.
Esztergom, 2013


Részletek a pdf,ben is olvasható fejezetből

"A Magyar Kommunista Párt egy szovjet mintára készült megegyezést szeretett volna a katolikus Egyházzal kötni.De ennek nagyon keményen ellenállt Mindszenty bíboros és a püspöki kar is. Mint a bíboros Emlékiratai-ból kiderül ;tudta, hiteles dokumentációs anyagokból ,hogy az ortodox kereszténység a Szovjetunióban szinte rabszolga sorsba került.Az ott felállított Állami Egyházügyi Hivatal jóvoltából az ortodox egyház élére az ateista állam érdekeit szolgáló vezetők kerültek.A kereszténység mártírjait politikai bűnösként tartották számon.Pontosan tudta Mindszenty bíboros, hogy a munkácsi görög-katolikus megyéspüspököt Romzsa Tivadart ,1947.október 27.-én azért gyilkolták meg, mert ellenállt az állam azon törekvésének, hogy a görög-katolikusokat az orosz ortodox egyházba beolvassza....."
"Az MDP szónoklatainak alátámasztására ,Mindszenty ellenes megmozdulások voltak Esztergomban is.: "Az esti órákban több alkalommal fáklyás felvonulás is volt a városban a palota előtt: lehettek vagy 150-en.A felvonulóknak volt egy szűkebb kórusuk, mintegy húsz fő, amely előzőleg a "Három Szerecsenhez" címzett vendéglőben italozott a vendéglős számlájára.A tüntetők megérkeztek a Prímási Palota elé, ahol az esti sötétségben , de fáklyafény mellett megkezdték az ütemes kiabálást.: "Mindszentynek kötelet!", "Mindszenty,Mindszenty Amerika fizeti!", "Jóska, Jóska gyere ki, ég a házad ide ki!" A tüntetés nagy visszatetszést keltett még a más vallásúak között is. Határozottan emlékszem két köztiszteletben álló izraelita esztergomi lakosra, Hirsch Gyuláraé és Müller Bernátra ,akik erélyesen tiltakoztak a provokáció ellen. Köztudott volt az aláírásgyűjtés is ; többen szóvá tették , hogy Steiner László a Fürdő szálló éttermében a jelenlevőktől aláírást követelt, Mindszenty ellen.Az aláírást megtagadók sok kellemetlenségnek, üldöztetésnek,sőt állásvesztésnek lettek kitéve.
Így vesztette el az állását dr.Siráki István városi tanácsnok is, akiből erdei favágó munkás lett, majd később éveken keresztül gyári munkás Lábatlanon.Hosszú időbe telt, amíg az esztergomi SZTK-nál el tudott helyezkedni. Az aláírások miatti zaklatások Mindszenty tudomására is jutottak, aki rövid körlevelet adott ki, s ebben arra kéri híveit ,hogy üldöztetések elkerülése végett - mindenki tiszta lelkiismerettel írja alá - meggyőződése ellenére is - az ellene szóló nyilatkozatot.Az aláírás gyüjtése - láss csodát - ezek után megszűnt."(Bády:A Bazilika árnyékában. 93.p.) "Mindszenty bíboros legutolsó nyílvános egyházi szereplése 1948.októbet utolsó vasárnapján (Krisztus király ünnepén) volt Szentgyörgymezőn ,a 150.éves felújított templom megáldásán"- írja dr.Bády István visszaemlékezéseiben.
Dr.Siráki István városi tanácsnok elbocsátása nagy port vert fel , a levéltári iratok között kutattam az eset hátterét: Az Állami Városi Levéltár közigazgatási iratai között őrzik a képviselőtestületi ülések jegyzőkönyveit.".........

És december 26-án Mindszenty bíboros letartóztatásának híre Rómában is elterjedt.Amíg P.Mócsy Imre Rómában járt Czapik érsek szóvivőjeként, itthoni gyorsan peregtek az események. "1948 december elsejével bezárult a kör Mindszenty József esztergomi érsek körül. A hercegprímási palotát minden oldalról látható és láthatatlan őrség fogta gyűrűbe. 1948. december közepén az éjféli órákban jöttünk haza Szentgyörgymezőre a lakásunkra.A mai Irinyi utcában voltunk látogatóban feleségemmel együtt Perédy Ferenc igen kedves anyai barátoméknál. Lassan kocogtunk ,nem a magas lejtőjű Vár úton, hanem a valamivel hosszabb, de sima Bajcsy-Zsilinszky úton a prímási palota irányában. A volt apácák templomához közel , az éjszakai csendben lánccsörgést hallottunk.Nem tudtuk mire vélni ,de rövidesen megláttuk : a palota előtti háromszögletű téren , az épülettől mintegy húsz méterre ,egy lapos teherkocsiról egy bódét engedtek le csörlőn.Az ott lévők lehetek 8-10-en ,de közülük senkit sem ismertem. A világítás is igen gyér volt.Minden bizonnyal idegenek voltak.Gondoltam igazoltatnak, de talán mert lassan sétáltunk ,tovább engedtek.A tér, a betorkolló utcák mind némák, üresek voltak. Másnap reggel úgy nyolc óra tájban a városházára menet, ott kerékpároztam el az éjszakai bódé mellett.Benne már rózsafűzéreket, kegyszereket árult egy férfi ,szemben a palota kapujával. A különös "kegyszeres"mellett, a járdán nagyon sokan elsétáltak, ám mivel az éjszakai eseménynek hírek ment, vásárolni nem mertek.A bohém másnapra eltünt."(Bády:A Bazilika árnyékában 94-95 p.)
A félelem uralkodott a városban.Még 1948.november 28-án hírül adta a Szabad Esztergom , hogy "A FEKOSZ (Dolgozó Parasztok és Földművesek Szövetsége) vármegyei titkársága kezdeményezésére az esztergomi hírlapárusok elhatározták ,hogy az Új Ember című katolikus hetilapot, amely a klerikális reakció szócsöve ,nem hajlandók terjeszteni.Ezzel kapcsolatban megjegyezzük, hogy az Új Embert zúgban terjeszteni súlyos büntetendő cselekménynek számít." Korabeli vicc volt:- A nyomdászok megtagadták az Új Ember előállítását.- Remélem a lap demokráciaellenes cikkiróinak előállítása nem ütközik akadályba.(Pesti Izé 3.évf.9.sz)......

Részlet Mindszenty József :Emlékirataim c.könyvéből:

"Karácsony jön és miközben várjuk, hogy mikor jönnek értem, tartjuk az előírt napirendet, épp úgy mint máskor.Bemutatom szentmiséimet.Az éjféli szentmisém talán még szomorúbb , mint volt az 1944 évi sopronkőhidai fegyházban.Édesanyám is jelen van és fáj bennem a gondolat: milyen gyötrelmekkel a szívében hagyom itt szegényt? Mi lesz vele? Hogyan tudja elviselni a fia meghurcolását, esetleg kivégzését?
December 26-án délután 5 órakor irodaigazgatóm kísért le a kertbe, utolsó sétámra. A ház őrzője, egy jó fejlődésben lévő farkaskutya, előbb az udvaron, azután a kertben állandóan szorosan követett bennünket.Amikor visszatértünk a házba, oda is utánunk jött s tovább követ fel az első emeletre,s amikor szobám ajtajához érkeztem ,hátsó lábára állt, hogy vállamra tehesse két első lábát.Aztán fejét is oda hajtotta.Ilyet eddig nem is tett, hiszen én alig foglalkoztam vele.Ezért meg is jegyeztem :a hűségével érzi talán ,hogy ez volt itt Esztergomban az én utolsó sétám.Szent István vértanú ünnepén (az ő tiszteletére épített Santo Stafano Rotondo az én tituláris templomom Rómában) este vesznek őrizetbe.Most is Decsi rendőralezredes vezetésével érkezik meg házamba a szokatlanul nagy számú rendőrosztag.
Bejönnek az érseki palota udvarába. Visszaindulásra indítják a gépkocsi karavánt ,utána nagy zajjal betörnek a házba s erős léptekkel jönnek fel első emeleti lakásomhoz.Este fél kilenc van. Én vacsora óta az imazsámolyon térdelek, imádkozom és elmélkedem. Hirtelen kitárul az ajtó s azon Decsi lépj be elsőnek.Megáll előttem.
- Azért jöttünk ,hogy letartóztatásuk önt.
Ugyanekkor nyolc-tiz rendőrtiszt nyomul Decsi után a szobába s amikor a rendőralezredes szavai elhangzanak minden oldalról körül fognak. Amikor a letartóztatási végzést kérem tőlük, nyeglén odavetik, hogy nekik ilyenre nincs szükségük.Amikor pedig a bíboros különleges nemzetközi jogállására utáltam, Decsi fölényesen veti oda, hogy hazaárulókat, kémeket és valutaüzéreket az éber demokratikus rendőrség akkor is pkézrekeríti, ha valaki bíborosi talárban van.Felszólít, hogy induljak el velük.Én nem ellenkeztem.Kivettem a szekrényből téli kabátomat, felöltöttem és kezembe fogtam a breviáriumot.Elhagytuk a szobát.A folyosón is szoros gyűrű veszi körül.Házam népéből senki sincs a közelemben. A házat megszálló mintegy 80 rendőrből jutott arra is, hogy tőlem távol tartsák őket. De édesanyám kilépett a vendégszobából , mert hallotta ,hogy nagy zajjal visznek át a folyosón.Felsikoltott.Visszaindulok ,hogy elbúcsúzzam tőle .Nem akarnak engedni.Most azonban kitépem magam a rendőrgyűrűből , visszamegyek édesanyámhoz.Utánnam jönnek.Édesanyám a nyakamba borul:
- Hová visznek édesfiam? Én is veled megyek!
Csitítom nem lehet. Megcsókolom kezét, arcát.Felzokog.Aztán eltuszkolnak mellőle és már sodornak le magukkal a kapualjba.Hatalmas lefüggönyzött autóba ültetnek.Jobbomon Decsi alezredes, baloldalt egy őrnagy.A kocsi vezető mellett és velem szemben is géppisztolyos rendőrök ülnek.Igy visznek el éjjel érseki székvárosomból Budapest felé."( Mindszenty:Emlékirataim.231-232 p.).....

"Az esztergomiak mit sem sejtve töltötték estéjüket házaikban.Karácsony második napja volt. A helyi lap dec.26.-i számában mintegy vésztjóslóan adta közre: Gróh Józsefet kitiltották az Országházból. Gróh József a Keresztény Női Tábor (Slachta-párt) képviselője és Mindszenty jogtanácsosa volt. A Szomor család Jókai utcai házában élő Varga Mária így emlékszik arra az estére:
-Akkor éppen esküvőn voltam segíteni a lakodalmi ételek elkészítésében és felszolgálásában.Egyszercsak belépett az ajtón a vőlegény három rokona, akik a rendőrségen dolgoztak.Ezzel a szóval léptek be:
- Elvégeztetett! Csend lett, senki sem kérdezett semmit, mindenki tudta mit jelent ez a szó, hiszen a bíboros letartóztatása már Zakar András elhurcolása után várható volt. A család református volt, de igazságtalannak érezték a Mindszenty elleni támadásokat.Én katolikus vagyok, a bíboros még mindig zalaegerszegi plébánost ismertem meg. Még a lélegzetem is elakadt, mikor ezt a rövid bejelentést meghallottam. Az egy férfi odalépett hozzám és azt kérdezte:
- Ugye maga katolikus?
-Igen.- feleltem halkan.Erre némán, szinte együtt érzőn megszorította a vállam. Végtelenül megrendített ami a hercegprímással történt. Ő értem is és helyettem is szenvedett a hitükért.- fejezte be visszaemlékezését Mária néni......

A hercegprímás letartóztatásáról 1948 december 27én a következő hivatalos jelentést adták ki. : "A magyar belügyminisztérium sajtóosztálya jelenti Mindszenty esztergomi érseket a köztársaság megdöntésére irányuló bűncselekmény ,hazaárulás, kémkedés ,valutaűzérkedés gyanuja miatt a rendőrség őrizetbe vette. " Ugyanezen a napon este a nyugati rádióállomások ismertették a hercegprímásnak papjaihoz intézet utolsó üzenetét.

"Mialatt az esztergomi érseket ,hercegprímást az Andrássy út 60-ban gumibottal verve vallatták , székvárosa Esztergom katolikusai a félelemtől reszkettek ,mikor jön értük a lefüggönyzött autó. A kommunista irányitásúvá vált helyi lap is az alábbi híreket közölte olvasóival.
"Égbekiáltó az a sok bünös cselekedet ,amellyel Mindszenty József esztergomi érsek a magyar állam és a magyar nép ellen elkövetett"(Szabad Esztergom, 1949. január 2.) "Mindszenty és klikkjének ártalmatlanná tételét üdvözölte Esztergom város képviselőtestülete"- írja a lap január 9-én -,ezen a testületi ülésen már nem akadt aki szólni mert volna Mindszenty érdekében.
"Mindszenty letartóztatásával kapcsolatban köszönetét fejezi ki az MNDSZ a kormány éberségéért."- lelkesedtek a Magyar Nők Demokratikus Szövetségének tagjai január 16-án.
"Annak az oka, hogy miért épp 1948 végére illetve 1949 elejére tették Mindszenty letartóztatását és perét kapcsolatban állt a mezőgazdaság szocialista átszervezését elindító folyamattal.Az Egyház nem kis mértékben arra a falusi birtokos parasztságra támaszkodott, amelytől Rákosiék el akarták venni, illetve vissza akarták venni a nemrég nekik juttatott földet.Rákosi a Központi Vezetőség november 27-én elmondott beszédében hangoztatta , hogy a mezőgazdaság szocializálásának és az egyházi reakció kérdését párhuzamosan kell megoldani"(Szántó Konrád:A meggyilkolt katolikus papok kálváriája.Bp.Mécses kiadó,1991)..."
A Szabad Esztergom 1949 január 23-i száma rövid hirben közli ,hogy "Jócsik Lajos lemondott államtitkári tisztségéről"
Dr.Jócsik Lajos a Nemzeti Parasztpárt tagjaként ,mint Komárom-Esztergom mrgye képviselője jutott be 1947-ben is a parlamentbe.Ő foglalkozott a szlovákiai kitelepített magyarokkal is. Gazdasági szakember volt több könyve jelent meg 1935 óta.Foglalkozott a mezőgazdasági szövetkezetek kialakításának kérdésével is. 1947-ben jelent meg "A szövetkezeti szakoktatás időszerű kérdései" illetve a "Szövetkezeti világ felé" című könyvei.Lemondásának körülményeiről kérdeztem meg Jócsik Lajos Estergomban élő unokaöccsét dr.Nemes Tamást, aki elmondta:
-Nagybátyám dr.Jócsik Lajos a mezőgazdasági szövetkezetek szervezésével kapcsolatban szembe került Rákosival, aki magához rendelte őt ,majd személyes vitájuk "eredményeként " dr.Jócsik Lajos benyújtotta lemondását.Allamtitkárból a Fővárosi Segionális Szeméttelep igazgatója lett.Mint tudós ember foglalkozni kezdett a szerves hulladék hasznosítás kérdésével, a komposztálással.E témában szakkönyveket is írt.Külföldi szakirodalom olvasása során eljutott az ökológiai problémák kutatásához is.1980-ban hunyt el Esztergomban......."
A Szabad Nép 1949.február 6-i számában részletes beszámolót írt a perről.A külföldi sajtóból Boldizsár Iván írt "A hazugság vesszőfutása" címmel elemzést.

Az"évszázad pere" az alábbi ítéletekkel végződött:
-Mindszenty József,bíboros,hercegprímás életfogytiglani fegyház
-dr.Baranyay Gyula Jusztin,cicszterci szerzetes 15 évi fegyház
- herceg Eszterházy Pál ,egyetemi lelkész 15 évi fegyház
- dr.Ispánki Béla, egyetemi lelkész életfogytiglani fegyház
-Tóth László ,újságíró 10 évi fegyház
- Zakar András ,érseki titkár 6 évi fegyház
- Nagy Milklós A.C.titkár 3 évi börtön
Mindszenty bíboros elítétléset követően 1949 február 22.-én XII.Pius pápa beszédet mondott a Szent Péter bazilika előtt össszegyűlt tömegnek, mely a pápával szemben ki akarta fejezni hívői ragaszkodását és együttérzéset a pápa szomorúságával - Mindszenty prímas elitélése miatt.


Korabeli fotók


Mindszenty érseki beiktatása
a vádlottak padján a fogoly bíboros


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!